Dai Long

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN CHO DỰ ÁN CẤP ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA CHO XÃ ĐẢO NHƠN CHÂU (BÌNH ĐỊNH)

  • Tên dự án: CUNG CẤP CÁP ĐIỆN CHO DỰ ÁN CẤP ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA CHO XÃ ĐẢO NHƠN CHÂU (BÌNH ĐỊNH)
  • Địa điểm: Bình Định
  • Năm: 2020
  • Sản phẩm cung cấp: Dây cáp điện
THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Chiều ngày 17/4/2020, Ban chỉ đạo Dự án cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Trụ sở EVNCPC, PC Bình Định và PC Phú Yên với sự chủ trì của Phó Tổng giám đốc EVNCPC Lê Nam Hải. Tham dự tại điểm cầu PC Bình Định có ông Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, ông Ngô Văn Tổng – Giám đốc Sở Công thương Bình Định và ông Huỳnh Ngọc Việt – Giám đốc PC Bình Định.

Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu (Bình Định) do EVNCPC làm chủ đầu tư gồm 4 hạng mục: ngăn xuất tuyến 22kV tại trạm biến áp 110kV Sông Cầu và đường dây 22kV trên đất liền thuộc địa phận TX Sông Cầu; xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển mạch đơn, chiều dài hơn 10km, nối từ trạm cắt 22kV Hòa An (xã Xuân Hòa, TX Sông Cầu) đến xã đảo Nhơn Châu; xây dựng trạm cắt 22kV Nhơn Châu, 2 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng công suất 650kVA; xây dựng hệ thống viễn thông và cáp thông tin… Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 351,5 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ.

Dự án được triển khai từ tháng 4/2020 và phấn đấu hoàn thành đóng điện vào tháng 9/2020,