Dai Long

CÔNG TRÌNH LIÊN DOANH ĐẠI LONG – TOJI GROUP

  • Tên dự án: CÔNG TRÌNH LIÊN DOANH ĐẠI LONG - TOJI GROUP
  • Địa điểm: Lâm Đồng
  • Năm: 2003
  • Sản phẩm cung cấp: Dây cáp điện các loại
THÔNG TIN DỰ ÁN

 Công trình: Đường dây và trạm 110kV điện mặt trời Vĩnh Hảo 4

Đường dây và trạm 110kV điện mặt trời Cát Hiệp

Đường dây và trạm 220kV điện mặt trời Đá Bạc

Đường dây và trạm 110kV điện mặt trời Sông Giang

Đường dây DZ 110 kV Dốc Sỏi – Bình Nguyên.

Đường dây và trạm Biến áp 110KV Hồng phong 4

Đường dây và trạm biến áp 220KV Nhà Máy Điện Mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận