Dai Long

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN CHO DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG NGUỒN, LƯỚI ĐIỆN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ

  • Tên dự án: Hiện đại hóa hệ thống nguồn, lưới điện huyện đảo Phú Quý
  • Địa điểm: huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận)
  • Năm: 2017
  • Sản phẩm cung cấp: Dây cáp điện các loại
THÔNG TIN DỰ ÁN

 

       

Dự án “Phát triển và hiện đại hóa hệ thống nguồn, lưới điện huyện Đảo Phú Quý” thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và nguồn vốn đối ứng EVNSPC, với tổng mức đầu tư gần 271 tỷ đồng. Dự án do EVNSPC làm chủ đầu tư và Công ty Điện lực Bình Thuận quản lý dự án.

Mục tiêu dự án nhằm hiện đại hóa nguồn và lưới điện trên huyện Đảo Phú Quý; xây dựng và vận hành các nguồn năng lượng trên đảo với công nghệ hiện đại, đáp ứng vận hành hỗn hợp tự động tối ưu các nguồn Diesel-gió, và các nguồn năng lượng mặt trời, hệ thống tích năng trong tương lai.

Đồng thời, dự án còn phát triển hệ thống nguồn và lưới điện đáp ứng nhu cầu điện ngày một tăng cao trên huyện đảo, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 24/24 giờ, an toàn trong cung cấp điện, hiện đại hóa công tác kinh doanh điện, quản lý điều hành lưới điện và góp phần bảo đảm an ninh – quốc phòng biển đảo, phục vụ kinh tế – xã hội tại huyện đảo tiền tiêu.

Được khởi công xây dựng từ tháng 2/2017, sau hơn hai năm thi công, xây dựng, lắp đặt các thiết bị, dự án đã hoàn thành bảo đảm chất lượng, vận hành hệ thống điện hiện đại, an toàn, tin cậy, bảo đảm cung cấp điện 24/24 giờ với giá bán điện bằng giá đất liền.