Dai Long

Xem thêm Thu gọn

AV 0.6/1kV

Cáp nhôm bọc cách điện PVC hạ thế

Cấu trúc: AV

  1. Ruột dẫn: Bằng nhôm (cấp 2)
  2. Cách điện: PVC (ST2)

Nhận biết cáp:

  • Cách điện: Màu đen hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Các đặc tính của cáp:

  • Điện áp định mức U/ Uo: 0,6/ 1kV
  • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện vận hành bình thường: 70oC
  • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s:
  • Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 1400C
  • Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 1600C

THÔNG TIN KỸ THUẬT