Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Cu/PVC-Fr – 0.6/ 1kV

Cáp chậm bắt lửa, 1 lõi, cách điện, PVC-Fr, không giáp, không vỏ bọc

Cấu trúc: Cu/ PVC-Fr

  1. Ruột dẫn: Bằng đồng (cấp 2)
  2. Cách điện: PVC-Fr

Nhận biết cáp:

  • Cách điện: Màu cam hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Các đặc tính của cáp:

  • Điện áp định mức U/ Uo: 0.6/ 1kV
  • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện vận hành bình thường: 70oC

THÔNG TIN KỸ THUẬT