Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Cu(Al)/XLPE/Sehh/PVC/DSTA/PVC – W – 12,7/ 22 (24)kV

Cáp ngầm, 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, màn chắn kim loại, băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC

Tiêu chuẩn: IEC 60502-2, TCVN 5935-2: 2013, IEC 60228, TCVN 6612: 2007

Cấu trúc: Cu/XLPE/Sehh/PVC/DSTA/PVC – W

  1. Ruột dẫn: Bằng đồng (cấp 2), nén chặt và vật liệu chống thấm nước
  2. Màn chắn ruột dẫn: Hợp chất bán dẫn
  3. Cách điện: XLPE
  4. Màn chắn cách điện: Hợp chất bán dẫn
  5. Màn chắn kim loại: Băng đồng và sợi đồng
  6. Lớp độn: Sợi PP
  7. Băng quấn chặt: Băng foam
  8. Vỏ bọc phân cách: PVC (ST2)
  9. Giáp bảo vệ: Băng thép (2 lớp)
  10. Vỏ bọc bên ngoài: PVC (ST2)

Nhận biết cáp:

 • Cách điện: XLPE màu tự nhiên
 • Vỏ bọc bên ngoài: Màu đen hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Các đặc tính của cáp:

 • Điện áp định mức U/ Uo (Um): 12,7/ 22 (24)kV
 • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện vận hành bình thường: 90oC

THÔNG TIN KỸ THUẬT