Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Cu(AL)/XLPE/CTS/PVC – W – 3,6/ 6 (7,2)kV

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, vỏ bọc PVC

 

Cấu trúc: Cu(Al)/XLPE/CTS/PVC – W
1) Ruột dẫn: Bằng đồng hoặc nhôm (cấp 2, nén chặt) và vật liệu chống thấm nước
2) Màn chắn ruột dẫn: Hợp chất bán dẫn
3) Cách điện: XLPE
4) Màn chắn cách điện: Hợp chất bán dẫn
5) Màn chắn kim loại: Băng đồng
6) Băng quấn chặt: Băng foam
7) Vỏ bọc bên ngoài: PVC (ST2)
Nhận biết cáp:
• Cách điện: XLPE màu tự nhiên
• Vỏ bọc bên ngoài: Màu đen hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Các đặc tính của cáp:
• Điện áp định mức U/Uo(Um): 3,6/6(7,2) kV
• Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện vận hành bình thường: 90°C

THÔNG TIN KỸ THUẬT