Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Cu(AL)/XLPE/PVC/DATA/PVC–W–12,7/22 (24)kV

Cáp ngầm, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, cách điện XLPE, băng nhôm bảo vệ, vỏ bọc PVC

Cấu trúc: Cu(Al)/XLPE/PVC/DATA/PVC – W

  1. Ruột dẫn: Bằng đồng hoặc nhôm (cấp 2, nén chặt) và vật liệu chống
   thấm nước.
  2. Màn chắn ruột dẫn: Hợp chất bán dẫn
  3. Cách điện: XLPE
  4. Màn chắn cách điện: Hợp chất bán dẫn
  5. Màn chắn kim loại: Băng đồng
  6. Lớp độn: Sợi PP
  7. Băng quấn chặt: Băng foam
  8. Vỏ bọc phân cách: PVC (ST2)
  9. Giáp bảo vệ: Băng nhôm (2 lớp)
  10. Vỏ bọc bên ngoài: PVC (ST2)

Nhận biết cáp:

 • Cách điện: XLPE Màu tự nhiên
 • Vỏ bọc bên ngoài: Màu đen hoặc theo yêu cầu

Các đặc tính của cáp:

 • Điện áp định mức U/Uo(Um): 12,7/22(24) kV
 • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện vận hành bình thường: 90°C

THÔNG TIN KỸ THUẬT