Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Cu(AL)/XLPE/PVC/SWA/PVC – W – 6/ 10 (12)kV

Cáp ngầm, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, cách điện XLPE, sợi thép bảo vệ, vỏ bọc PVC

Cấu trúc: Cu(AL)/XLPE/PVC/SWA/PVC – W

 1. Ruột dẫn: Bằng đồng hoặc nhôm (cấp 2, nén chặt) và vật liệu chống thấm nước
 2. Màn chắn ruột dẫn: Hợp chất bán dẫn
 3. Cách điện: XLPE
 4. Màn chắn cách điện: Hợp chất bán dẫn
 5. Màn chắn kim loại: Băng đồng
 6. Lớp độn: Sợi PP
 7. Băng quấn chặt: Băng foam
 8. Vỏ bọc phân cách: PVC (ST2)
 9. Giáp bảo vệ: Sợi thép
 10. Băng quấn chặt: Băng foam
 11. Vỏ bọc bên ngoài: PVC (ST2)

Nhận biết cáp:

 • Cách điện: XLPE màu tự nhiên
 • Vỏ bọc bên ngoài: Màu đen hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Các đặc tính của cáp:

 • Điện áp định mức U/ Uo (Um): 6/ 10 (12)kV
 • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện vận hành bình thường: 90°C

THÔNG TIN KỸ THUẬT