Dai Long

Xem thêm Thu gọn

CV 0.6/1kV

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, 0.6/1kV

Cấu trúc: CV

  1. Ruột dẫn: Băng đồng (cấp 2)
  2. Cách điện: PVC (ST2)

Nhận biết cáp: Màu đen hoặc theo yêu cầu

Các đặc tính của cáp:

  • Điện áp định mức (Uo/U): 0.6/1kV
  • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 70°C
  • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s:
    • Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140°C
    • Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160°C

THÔNG TIN KỸ THUẬT