Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Dây thép trần xoắn mạ kẽm (GSW hoặc TK)-JIS 3537

Dây thép trần xoắn mạ kẽm

 

Cấu trúc : [GSW hoặc TK]

  • Sợi thép mạ kẽm, xoắn đồng tâm

 Mục đích sử dụng : Dây nối đất, dây thép chằng…

THÔNG TIN KỸ THUẬT