Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Cáp nhôm hợp kim trần (AAAC)-AFNL C34-125

Cáp nhôm hợp kim trần (AAAC)-AFNL C34-125

 

 

Cấu trúc:

  1. Ruột dẫn: Gồm các sợi nhôm hợp kim xoắn đồng tâm

THÔNG TIN KỸ THUẬT