Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Dây nhôm lõi thép trần (ACSR, As, ACKP, AsKP)-TCVN 6483

Cáp nhôm lõi thép (ACSR, ACKP)

Cấu trúc:

  1. Phần nhôm: Sợi nhôm cứng xoắn đồng tâm
  2. Phần thép: Sợi thép mạ kẽm xoắn đồng tâm
  3. Phần mỡ (tùy chọn): Mỡ trung tính

THÔNG TIN KỸ THUẬT