Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Cáp đồng trần (C)

Cáp đồng trần (C)

 

Cấu trúc: C

  1. Ruột dẫn: Sợi đồng cứng xoắn đồng tâm

THÔNG TIN KỸ THUẬT