Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Cáp nhôm trần (A)-TCVN 5064

 

Tiêu chuẩn: TCVN 5064-1994; TCVN 5064-1994/SĐ1: 1995

Cấu trúc:

  1. Ruột dẫn: Sợi nhôm cứng xoắn đồng tâm

THÔNG TIN KỸ THUẬT