Dai Long

Xem thêm Thu gọn

DuAV – 0,6/ 1kV

Cáp Duplex ruột nhôm bọc cách điện PVC hạ thế

Cấu trúc: DuAV

  1. Ruột dẫn: Bằng sợi nhôm
  2. Cách điện: PVC (ST2)

Nhận biết cáp:

  • Cách điện: đen và xám hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Các đặc tính của cáp:

  • Điện áp định mức U/ Uo: 0,6/ 1kV
  • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện vận hành bình thường: 70oC
  • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s:
  • Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 1400C
  • Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 1600C

THÔNG TIN KỸ THUẬT