Dai Long

Xem thêm Thu gọn

QUADRUPLEX (QuCV) 0.6/1kV

Cáp Quadruplex ruột đồng bọc cách điện PVC hạ thế

Cấu trúc: QuCV

  1. Ruột dẫn: Bằng sợi đồng cứng
  2. Cách điện: PVC (ST2)

Nhận biết cáp:

  • Cách điện: đỏ, xanh, vàng, đen hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Các đặc tính của cáp:

  • Điện áp định mức U/ Uo: 0,6/ 1kV
  • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện vận hành bình thường: 70oC
  • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s:
  • Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
  • Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC

THÔNG TIN KỸ THUẬT